De vraag

Abbott is wereldwijd één van de grootste spelers in de diabeteszorg. Ook in Nederland is dit merk zeer bekend onder diabetespatiënten en zorgprofessionals. Abbott vroeg ons om te helpen beter zichtbaar te zijn, in contact te komen met de doelgroep en een band op te bouwen. 

Onze oplossing

We kropen in de huid van de doelgroep en besloten een online community op te richten op Facebook en Twitter. Hier konden mensen met diabetes onderling en met Abbott in gesprek gaan. Een parallelle wereld vol kennis, zorg en begrip. De kunst was natuurlijk om de aandacht en betrokkenheid te behouden en van de geïnteresseerden echte ‘fans’ te maken. Met evenementen (zoals een workshop bij Meester Patissier & Meester Boulanger Robbèrt van Beckhoven), persoonlijke webcare, interessante content

en interactieve posts nemen we alle zorg voor deze community op ons. En dat tot op de dag van vandaag.

HET RESULTAAT

Sinds de lancering van de social kanalen is Abbott in gesprek geweest met ruim 55 duizend mensen. In acht maanden tijd verzamelden ze 59.000 likes, comments en shares. En de verhalen en reacties zijn schitterend. Per maand groeit het aantal volgers nog steeds. En het belangrijkste: de volgers zijn echte ambassadeurs.

Marktleider FreeStyle Libre

In het bijzonder richtten we ons op het revolutionaire product FreeStyle Libre. Dit is een kleine sensor die de persoon met diabetes eens per twee weken op de achterkant van de bovenarm prikt en plakt. De sensor meet dag en nacht automatisch de glucose. Deze praktische ondersteuning maakt het leven met diabetes een stuk makkelijker. En onze interessante én leuke content natuurlijk ook. 
Wanneer de sensor is verbonden aan de app is het mogelijk om een zorgprofessional mee te laten kijken op afstand.

Het resultaat

In acht maanden tijd 42.000 likes, comments en shares op de content; hoezo een enorme behoefte aan contact? En de verhalen en reacties zijn schitterend. Per maand groeit het aantal volgers nog steeds. En het belangrijkste: de volgers zijn echte ambassadeurs. Kortom, de naam FreeStyle Libre is gevestigd.

Abbott geeft ons de ruimte om onze online marketing kennis en expertise breed te delen binnen de organisatie wereldwijd. Gelukkig doen wij draken niks liever dan vliegen.
 

Het resultaat

In acht maanden tijd 42.000 likes, comments en shares op de content; hoezo een enorme behoefte aan contact? En de verhalen en reacties zijn schitterend. Per maand groeit het aantal volgers nog steeds. En het belangrijkste: de volgers zijn echte ambassadeurs. Kortom, de naam FreeStyle Libre is gevestigd.

Abbott geeft ons de ruimte om onze online marketing kennis en expertise breed te delen binnen de organisatie wereldwijd. Gelukkig doen wij draken niks liever dan vliegen.